ข้อมูล eBook

ชื่อ: BRINK ไม่แย่เสมอไป ถ้ารู้จักพลิกมุมคิด

ผู้แต่ง: ศศิ  วุฒิกุล

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เพราะความบังเอิญเป็นเหตุให้ต้องพบเจอ
ทั้งเรื่องดีและร้าย สุขและทุกข์
แต่เราพลิกมุมคิด เปลี่ยนมุมมอง
ปรับสายตาให้กว้าง
มองสิ่งที่อยู่รอบตัวให้มากกว่าเดิม
จาก 20 เรื่องเล่าในชีวิตประจำวัน
ทั้งฮาปนขำ ที่จะทำให้คุณ
มองทุกสิ่งรอบตัวอย่างสุขใจ
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-21 01:09