ข้อมูล eBook

ชื่อ: Around Breezing on You เล่ม 2

สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความสัมพันธ์ระหว่าง ธาดา รุ้ง และมุก เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคนหนึ่งพยายามที่จะลืมและไม่พูดถึง ขณะที่อีกคนหนึ่งคิดที่จะพูดแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปทั้งหมด เพราะเห็นแก่ความผูกพันและมิตรภาพตลอดมาแล้ว สุดท้ายความรู้สึกของทั้งสามคนที่มีให้กันจะเป็นอย่างไรกันนะ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-13 01:09
2018-12-08 01:12
2018-11-25 01:18
2018-09-06 01:10
2018-08-05 01:09
2018-07-28 01:10