ข้อมูล eBook

ชื่อ: MONEY PLAN วางแผนการเงินให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เผยเคล็ดลับการวางแผนการเงินแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพียงแค่คุณรู้จักบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมแนวคิดและตัวอย่างการจัดสรรการใช้เงินตามช่วงอายุที่จะช่วยให้คุณรู้จักหาเงิน ใช้จ่ายเงิน เก็บออมเงิน และเลือกลงทุนในทุกช่วงวัย สามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบไม่ยาก ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยเกษียณ อีกทั้งยังสามารถส่งต่อเป็นมรดกถึงลูกหลานได้ด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-18 01:14
2018-09-14 01:14
2018-09-06 01:10
2018-08-22 01:11
2018-07-31 01:12
2017-07-18 13:22