ข้อมูล eBook

ชื่อ: Short Note PHYSICS สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-12 01:13
2018-11-15 01:19
2018-08-15 01:10
2018-07-25 01:10
2018-07-11 01:11
2018-04-18 01:10
2017-12-22 01:09
2017-10-25 01:08
2017-10-17 01:08
2017-09-23 01:11
2017-08-30 01:10
2017-08-10 01:09
2017-07-18 13:22