ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้อคิดและคำคม ฉบับ 2 ภาษา

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอข้อคิดและคำคมภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อเป็นกำลังใจและแนวทางในการดำเนินชีวิต การเรียน การงาน และสังคม เหมาะสำหรับการพัฒนาตนให้เป็นคนมีประสิทธิภาพ เป็นคนดี มีจิตใจเข้มแข็งและรู้จักดูแลสิ่งรอบตัว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-20 01:12
2019-02-06 01:10
2018-12-23 01:21
2018-11-15 01:19
2018-11-06 01:19
2018-09-27 01:14
2018-09-14 01:14
2018-09-03 01:09
2018-08-16 01:09
2018-08-08 01:10
2018-07-28 01:10
2018-07-11 01:11
2018-06-21 01:10
2018-05-27 01:12
2018-05-19 01:10

หน้า