ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้นที่คุณต้องรู้

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาญี่ปุ่น อธิบายเนื้อหาครบถ้วน มีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-20 01:12
2019-02-07 01:10
2018-08-16 01:09
2018-08-02 01:09
2018-07-26 01:11
2017-09-23 01:11
2017-08-30 01:10
2017-08-08 01:12