ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ผู้แต่ง: อ.วนิดา นเรนธรณ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

วิชานี้มีเนื้อหามุ่งเน้นและให้ความสำคัญ การปูพื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคต่างๆ ที่มีความสนใจในงานด้านำฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานและความรู้ความ เข้าใจ ความสำคัญของไฟฟ้า