ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุขในทุกข์ความเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้เราได้มีแต่สิ่งยั่วยุให้เราเป็นทุกข์ ส่วนจะทุกข์หรือไม่
อยู่ที่ใจเราเอง ไม่มีใครบังคับเราได้ ในทำนองเดียวกันคนอื่นอาจขโมยเงินทองหรือทรัพย์สินไปจากเรา
แต่ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้- ส่วนหนึ่งจากคำปรารภ พระไพศาล วิสาโล -
"