ข้อมูล eBook

ชื่อ: เหนือเหตุผลที่ทำให้คนสำเร็จ

ผู้แต่ง: ภูสยาม  อินทรักษานนท์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เพราะการเหนือเหตุผล
จำทำให้คนมองเห็นจุดที่แตกต่าง
เมื่อมองเห็นแล้วลงมือทำ
ย่อมเป็นโอกาสที่ดี และทำให้ไปสู่
ความสำเร็จ
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-06-02 01:09