ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธัมมะกระแทกใจ

ผู้แต่ง: พันธ์ สังหยด

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

แม้ใจจะอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตาย แต่คนเรานั้นมักจะไม่ตระหนักถึงความสำคัญของพระธรรมข้อนี้จึงยังไม่สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากจิตใจของตนเองได้เต็มที่ความจริงแล้วใจของคนเราอยู่ใกล้ชิดกับเราเองมากที่สุดเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนยิ่งกว่าใครทั้งหมด ไม่มีใครเป็นมิตรกับเราได้เท่ากับใจของเราเอง และเช่นเดียวกัน ไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจของเราเอง