ข้อมูล eBook

ชื่อ: BIG IDEA ธุรกิจเงินล้าน เสริมงานประจำ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ก็คิดดูว่าหากอยู่ดีๆ คุณถูกไล่ออกกะทันหันหรืออยู่ดีๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้
ชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไร?
สมัยนี้การทำงานเดียวหรือมีอาชีพเดียวคือความเสี่ยง
คนมากมายเริ่มตื่นตัวที่จะมีอาชีพที่ 2 อาชีพที่ 3 เพื่อความมั่นคงในชีวิตกันแล้ว
แล้วตอนนี้คุณมัวทำอะไรอยู่?
"