ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจ้าชายแมวเหมียว จอมฟุ่มเฟือย

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นิสัยการประหยัดหรือการออม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการปลูกฝังและได้รับการสอนตั้งแต่เด็กๆ เจ้าชายแมวเหมียวจองฟุ่มเฟือยเป็นนิทานที่จะช่วยให้หนูน้องทั้งหลายเห็นประโยชน์ของการประหยัด และการออม