ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 2

ผู้แต่ง: บุญร่วม, ศรัญญา

สำนักพิมพ์: ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ให้ความรู้กฎหมายกับชาวบ้าน พร้อมคดีตัวอย่าง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-07 01:10