ข้อมูล eBook

ชื่อ: จ๊ะเอ๋! ความสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“ความสุข” เป็นคำง่ายๆ ที่เด็กๆ ทุกคนต้องการมี “ความสุข” นั้นไม่ต้องอาศัยหรือพึ่งพา “เงิน” ในการซื้อหาแท้จริงแล้วการสร้าง “ความสุข” ให้กับตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่เรียนรู้และรู้จักจิตใจตัวเองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาความต้องการแท้จริงในจิตใจซึ่งจะนำพา “ความสุข” มาให้เด็กๆ ทุกคน