ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำขอบคุณของใบตอง

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานเรื่องนี้จะช่วยทำให้เด็ก ๆ รู้จัก
ขอบคุณ เมื่อได้รับการช่วยเหลือ
หรือได้รับของจากผู้อื่น
การรู้จักขอบคุณอาจไม่ใช่สิ่งแรกที่เด็ก ๆ
จะนึกถึง แต่เป็นจำเป็นที่เด็ก ๆ ต้องเรียนรู้
มากล่าวคำขอบคุณไปพร้อม ๆ
กับใบตองกันเถอะ