ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อนำคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เพียง 300 คำ มาผสมผสานกับไวยากรณ์และพื้นฐานการสร้างประโยค ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย!!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-06 01:10
2018-09-24 01:12
2018-07-28 01:10