ข้อมูล eBook

ชื่อ: จะรู้ตอนนี้หรือจะรู้ตอนที่นอนโรงพยาบาล!

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"มีเงินทองเป็นล้าน มีครอบครัวที่อบอุ่น หรือมีอำนาจมากมาย
ไม่มีสุขใดดีกว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไร้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ
มารู้วิธีป้องกันโรคภัยไว้เสียแต่ตอนนี้ ดีกว่ารู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้ว
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-08-30 01:10