ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่น 360 องศา

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นกับ “ภาษาญี่ปุ่น 360 องศา” หนังสือที่รวบรวมความรู้ภาษาญี่ปุ่นไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษรต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่น ไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมตัวอย่างที่อ่านง่าย เข้าใจได้ชัดเจน บทสนทนาในชีวิตประจำวันจากหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์น่ารู้ แยกเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมการสื่อสารในชีวิตประจำวันรอบด้าน 360 องศา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-01 01:21
2018-09-04 01:09
2018-08-16 01:09
2018-08-09 01:09
2018-07-28 01:10
2017-09-19 01:11
2017-08-30 01:10
2017-08-10 01:09
2017-07-18 13:22