ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฟรุตตี้ พาทิสเซอรี

ผู้แต่ง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์

สำนักพิมพ์: แสงแดด

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนผสมและอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ทำของหวานจากผลไม้ โดยสูตรส่วนใหญ่เน้นการใช้ผลไม้สด รวมถึงผลไม้แช่แข็ง น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับการเตรียมผลไม้และวิธีการใช้ผลไม้สำหรับตกแต่งอีกด้วย