ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระพุทธเจ้านับถืออะไร

ผู้แต่ง: ญาณวีโร  ภิกขุ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"สิ่งที่พระพุทธเจ้านับถือ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรนับถือตาม เพื่อความเจริญของชีวิต
"