ข้อมูล eBook

ชื่อ: พุทธแท้แก้กรรม ด้วย “ธรรม” ดี

ผู้แต่ง: วีระวัฒน์  ชลสวัสดิ์  

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ชาวพุทธจำนวนมากในปัจจุบันเชื่อว่า ความสุข ความทุกข์ และปัญหาต่างๆ ในชีวิต ล้วนเป็นไปเพราะ “กรรมเก่า” ที่เคยทำไว้ในอดีตชาติ โดยมีสำนักแก้กรรมทั้งหลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อเช่นนั้นในลักษณะที่ว่า เราสามารถ “สแกนกรรม” และ “แก้กรรม” ให้คุณได้ ด้วยวิธีการที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของสำนักแก้กรรมเหล่านั้น